//

O NAS

NAWARA. Estetyka Nawary wynika z koncepcji zrównoważonej mody dlatego ważne jest dla nas by tworzyć społeczność skupioną wokół świadomości i autentyczności. Podstawą naszego działania jest transparentność, rzemiosło i innowacja, które łączą się w naszych ubraniach ze współczesny designem. Nasz proces twórczy zaczyna się w pracowni krawieckiej w Krakowie a następnie kontynuowany jest w lokalnych warsztatach krawieckich, które zapewniają najwyższą jakość dzięki bogatemu doświadczeniu i długiej historii rzemiosła w regionie z którego pochodzi marka .

SUROWOŚĆ. Wykorzystujemy surową techniczną formę przedmiotów takich jak łańcuchy, stalowe linki, karabińczyki przetwarzając je na projekty które celebrują autentyczność i pozwalają na powrót do podstawowej funkcjonalności ubioru.

PROCES POWSTAWANIA PRODUKTU

RĘCZNIE ROBIONE. W naszym procesie projektowym szczególnie skupiamy się na rzemiośle, wykorzystaniu innowacyjnych tkanin oraz minimalizacji odpadów. Nieustannie się rozwijamy angażując się w pozyskiwanie wysokiej jakości tkanin o małym wpływie na środowisko oraz wdrażając rozwiązania pozwalające nam tworzyć odpowiedzialnie.

LOKALNA PRODUKCJA. Od samego początku istnienia marki tworzymy ubrania w sposób odpowiedzialny współpracując z lokalnymi rzemieślnikami. Wraz ze zdobytym doświadczeniem utwierdziliśmy się w przekonaniu jak ważne powinny być te wartości dla całej branży mody. Wszystkie nasze produkty są ręcznie robione w Polsce. Lokalna produkcja jest niezwykle istotna, ponieważ pozwala nam utrzymać kontrolę nad całym procesem i zachować transparentność.

ODPOWIEDZIALNE MATERIAŁY. Zrównoważone podejście do mody oznacza zaczyna się od pozyskiwania materiałów wyprodukowanych w sposób uwzględniający dobro środowiska i ludzi. Nawara projektuje w sposób odpowiedzialny wykorzystując materiały takie jak na przykład Kraft paper zwany także wegańską skórą.

ROBIONE-NA-ZAMÓWIENIE

Jedną z cech wyróżniających NAWARA jest sprzedaż w systemie made to order oraz less waste. To podejście całkowicie zmienia sposób produkcji ubrań i akcesoriów zapobiegając powstawaniu niesprzedanych zapasów i produkcji odpadów.

ABOUT

NAWARA. It’s crucial to us to create awareness within our community about the stories behind our pieces. Nawara aesthetic is backed up with the sustainability focus allowing our consumers to feel aligned both stylistically and with personal values while choosing our garments.
We operate from the foundation of transparency, craftsmanship and innovation. Nawara clothes are a reflection of both contemporary design and the timelessness of craftsmanship. Our artisanal process begins in the tailoring studio in Cracow and then continues in local workshops which ensure quality throughout the entire process because of the region’s long history of craftsmanship.

RAWNESS. We take the rawness of technical objects, chains, steel cables, carabiners and translate them into garments celebrating authentic exploration of personal style and return to the basic functionalities of garments.

PRODUCT DEVELOPMENT

HANDMADE. The endurance of each Nawara piece is paramount to the responsible approach as is Nawara commitment to sourcing high quality, low impact fabrics and local manufacturing. We prioritise craftsmanship, use of innovative fabrics as well as commitment to minimise waste and we are always looking for ways to improve and grow.

LOCAL PRODUCTION. The responsible design was installed in Nawara from the beginning, but it grew with experience and understanding over time how important it’s for the fashion industry to uphold sustainable measures. It’s important for us to manufacture locally because it ensures transparency throughout the entire process.

CONSIDERED MATERIALS. A considered approach means sourcing materials produced in a way that takes into account the welfare of people and environment. Nawara designs with the conscious approach and use of materials such as organic cotton and vegan leather

MADE-TO-ORDER

One of the defining features of Nawara is our commitment to made-to-order and low waste design. This approach changes the way our brand produces clothing and accessories from the very beginning, preventing the situation of having leftover stock and generating waste.

CUSTOMIZATION

Nawara umożliwia klientom bardziej świadomą selekcję ich stylu, oferując spersonalizowane ubrania i przeróbki krawieckie. Istniejący już produkt można dopasować do swoich upodobań lub wymiarów albo współtworzyć z nami swój własny, wymarzony projekt. Aby zamówić spersonalizowany produkt, skontaktuj się z nami przez instagram lub wyślij wiadomość na adres shop@nawara.co.

Nawara enables customers to curate their style in a more conscious way by offering personalized garments and tailoring altering. You can either personalise existing design by adjusting it to your measures or liking or work with us on your own commissioned design. To order customized product contact us via instagram or send a message to shop@nawara.co.

SHIPPING INFO

PL. Zamówienia wysyłamy kurierem lub do paczkomatu. Aby obliczyć koszt należy przejść do podsumowania zamówienia i wpisać adres wysyłki. Czas realizacji zamówienia wynosi 2-4 dni, w niektórych wypadkach może wynieść do 7 dni. Pytania dotyczące dostępności produktu oraz czasu wysyłki możesz kierować na adres shop@nawara.co. Jeśli chcesz zakupić produkt, który jest wyprzedany, możesz złożyć na niego indywidualne zamowienie przez nasz instagram lub mailem shop@nawara.co

Towary można zwracać w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce ABOUT/CUSTOMER CARE

EN. Worldwide shipping. Your orders will be delivered via courier service. In order to calculate the courier service cost, go to the summary section and enter the desirable address. Order delivery time equals maximum 14 days. If you want to buy a product that is sold out, you can order it individually via our instagram or by email shop@nawara.co.

Orders may be sent back during 14 days counting from the delivery date.

You can find more in ABOUT/CUSTOMER CARE section

CUSTOMER CARE

PL

ZASADY & WARUNKI. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania ze sklepu internetowego NAWARA.CO
Czas realizacji zamówienia wynosi 2-4 dnii lub jest ustalany indywidualnie. Do zamówienia mogą zostać doliczone koszty wysyłki.
Wszystkie dane osobowe podane przez klienta konieczne do złożenia zamówienia są chronione zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

PŁATNOŚĆ. NAWARA.CO akceptuje metody płatności poprzez sewis PayPal, przelew bankowy, kartę kredytową, ApplePay, GooglePay. PayPal gwarantuje ochronę kupującego. Aby dokonać płatności poprzez PayPal nie musisz posiadać konta. W ramach programu ochrony kupujących, jeśli przedmiot kupiony online do Ciebie nie dotrze lub znacząco różni się od opisu, serwis PayPal zwróci Ci pełną kwotę, włącznie z kosztami wysyłki. Ochrona kupujących obejmuje spełniające warunki towary zakupione online na stronie nawara.co opłacone w systemie PayPal. Ochrona obowiązuje też w przypadku płatności dokonanych na stronie PayPal. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/paypal-safety-and-security

WYSYŁKA. Zamówienia wysyłamy kurierem lub do paczkomatu. Aby obliczyć koszt należy przejść do podsumowania zamówienia i wpisać adres wysyłki. Czas realizacji zamówienia wynosi 2-4 dni, w niektórych wypadkach może wynieść do 7 dni. Pytania dotyczące dostępności produktu oraz czasu wysyłki możesz kierować na adres shop@nawara.co. Jeśli chcesz zakupić produkt, który jest wyprzedany, możesz złożyć na niego indywidualne zamowienie przez nasz instagram lub mailem shop@nawara.co. W zależności od kraju do którego ma zostać doręczona przesyłka, koszt wysyłki może się różnić.

WYMIANY & ZWROTY. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.
Aby zwrócić zamówienie należy wysłać wiadomość z prośbą o zwrot na adres shop@nawara.co. W odpowiedzi dostaniesz instrukcje jak zwrócić produkt. Po otrzymaniu przesyłki zwrotnej płatność zostanie zwrócona klientowi tą samą metodą, którą dokonał płatności.Klient ponosi koszty wysyłki zwracanego towaru. Zwracany towar nie może nosić śladów używania. Należy go zwrócić w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletem metek

Klient otrzymuje dwa lata gwarancji na zakupione towary, licząc od daty zamówienia. Reklamacja powinna być złożona drogą mailową na adres shop@nawara.co. Jeśli istnieje taka możliwość, towar zostanie wymieniony na wolny od wad. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji

POLITYKA PRYWATNOŚCI. Strona internetowa NAWARA.CO przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (dalej: „rodo”) do prowadzenia strony internetowej są stosowane wymagane środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i może zostać anulowane w każdym momencie.

CIASTECZKA. Strona internetowa NAWARA.CO wykorzystuje pliki cookie. Zarejestrowane informacje w plikach cookie są używane m.in. do celów reklamowych,prowadzenia statystyk oraz dostosowania strony internetowej do użytkownika. W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy w każdym momencie mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w używanej przeglądarce.

Właścicielem strony https://nawara.co jest firma NAWARA.CO Lidia Nawara NIP: 6832112735, ul. Skawińska 25/12, 31-066 Kraków.

EN

TERMS & CONDITIONS. These regulations specify the method of the NAWARA.CO online store and terms of use. The time to complete the order might be up 14 days or is established individually. Additional delivery costs may be added to the order. All of the personal data received from the customer to process the order are protected according to the personal data law.

PAYMENT. NAWARA.CO accepts payment method via PayPal, bank transfer, credit card, ApplePay, GooglePay.
PayPal guarantees the protection of the buyer. You do not need an account to make a payment via PayPal. As part of the buyer protection program, if the item you bought online does not reach you or significantly differs from the description, PayPal will refund you the full amount, including shipping costs. The protection of buyers includes satisfying goods purchased online on nawara.co paid by PayPal. The protection also applies to payments made on the PayPal website. Read more at https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/paypal-safety-and-security

SHIPPING. Your orders will be delivered via courier service. In order to calculate the courier service cost, go to the summary section and enter the desirable address. Order delivery time equals maximum 14 days. If you want to buy a product that is sold out, you can order it individually via our instagram or by email shop@nawara.co.

EXHANGE & RETURNS. The customer may withdraw from the contract without giving a reason within 14 days from the date of receiving the shipment. To return product send e-mail to shop@nawara.co with return request. You will received an answer with return instruction. The money return will be transferred to the customer via the same method he/she used to pay for the order. The customer is obliged to cover the return delivery costs. Returned goods needs to be complete, packed in safe manner in original box and cannot bear any traces of use.

The customer will receive a two year warranty on goods, counted from the date of the purchase. Complaints should be submitted by sending a message via e-mail to the address shop@nawara.co. If Nawara.co agrees with the complaint, then the goods will be replaced with ones free of defects if it is possible. Otherwise, goods are sent back to the customer with a reliable explanation to the rejected complaint from Nawara.co for which the time is set up to 30 days.

PRIVACY POLICY. Nawara.co website processes customers personal data in accordance with regulations of the regulation of the european parliament and council dated on 27 april 2016 on the protection of individuals in conjunction with the processing of personal data and on free flow of such data and repeal of directive 95/46 / ec (next : “rodo”). to maintain the website Nawara.co uses required technical measures to protect processed personal data and protect customers personal data against their disclosure of non-authorised persons. The agreement for personal data processing is unsolicited and may be receded in any time.

COOKIES. NAWARA.CO website uses cookies. Registered information in the cookies files are used i.a. for statistics, advertising purposes and adaptation of the website to the user In many cases, web viewers allow storage of cookies on the user’s end device. Cookies settings can be changed in your web browser. If these settings stay without changing, cookies will be saved in the memory of the vice.

The owner of the website https://nawara.co is NAWARA.CO Lidia Nawara NIP: 6832112735, ul. Skawińska 25/12, 31-066 Kraków, Poland.

SIZE CHART

jeśli produktu którego szukasz nie ma w tabeli rozmiarów, napisz do nas maila na shop@nawara.co, pomożemy ci w wyborze rozmiaru.

if the product you are looking for is not in the size chart, feel free to contact with us via shop@nawara.co, we will help you choose the size.

Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.